Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Tadżykistan, UNDP

Doradztwo dla rządu Tadżykistanu

Opis projektu:

W roku 1999, w ramach misji programującej UNIDO/UNDP, Julian Pańków uczestniczył w przygotowaniu projektu dotyczącego polityki i strategii rozwoju przemysłowej kraju w okresie przezwyciężania skutków wojny domowej.