Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kazachstan, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Doradztwo dla rządu Kazachstanu w skutecznym przeprowadzeniu prywatyzacji

Opis projektu:

Projekt finansowany przez UNDP był kontynuacją wcześniejszego projektu UNDP i UNCTAD. Jego zadaniem było zwiększenie wiedzy prawnej i ekonomicznej na temat prywatyzacji oraz usprawnienie przebiegu tego procesu w Kazachstanie. Eksperci CASE uczestniczyli w przygotowaniu ram prawnych dla procesu prywatyzacji oraz programu prywatyzacji. Julian Pańków (koordynator), [Władysław Jermakowicz] i Piotr Kozarzewski współpracowali bezpośrednio z premierem Każegeldinem oraz Ministrem Własności Państwowej Kolomoułzajewem. Julian Pańków pełnił w tym czasie funkcję doradcy Prezydenta i członka rządowej grupy roboczej do spraw prywatyzacji.