Europe, Financial sector, strefa euro, Trade, economic integration and globalization, unia monetarna

Dlaczego nie wolno dopuścić do rozpadu strefy euro

Jedno z najważniejszych pytań naszych czasów brzmi: czy Unii Gospodarczej i Walutowej uda się przetrwać?  W najnowszym zeszycie BRE-CASE nr 122 Anders Aslund wyjaśnia, jakie skutki może mieć ewentualny rozpad strefy euro dla krajów członkowskich. W swoich rozważaniach prof. Aslund bierze pod uwagę argumenty na rzecz rozpadu strefy euro, analizuje rozpady stref walutowych w przeszłości i wreszcie, przedstawia szacunkowe koszty wynikające z takiego scenariusza.
Zeszyt stanowi zapis wystąpienia i dyskusji jaka odbyła się podczas 122 seminarium BRE-CASE „Dlaczego nie wolno dopuścić do rozpadu strefy euro”, które odbyło się 20 września 2012r.