07 Lut 1999

Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo

Streszczenie

Reforma terytorialnej organizacji kraju była jedną z dłużej przygotowywanych i najbardziej chyba niecierpliwie oczekiwanych reform ustrojowych okresu polskiej transformacji postsocjalistycznej. Już od początku lat 90. było wiadomo, że utrzymywanie reliktu autorytarnego systemu politycznego i scentralizowanej gospodarki, jakim był układ rządowych województw, był jedną z najpoważniejszych barier w rozwoju kraju. Niestety - zarówno spory polityczne, jak i nieskuteczność cząstkowych działań reformatorskich nie pozwoliły, by reforma decentralizująca ustrój polskiej administracji terenowej była wprowadzona w życie.