Data i lokalizacja:
27 Września 2023
Europe, Middle East and North Africa, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Coroczna Konferencja FEMISE, 27-29 września 2023, Barcelona

Coroczna konferencja FEMISE - Eurośródziemnomorskiej Sieci Instytutów Ekonomicznych, odbędzie się w dniach 27-29 września w Barcelonie, pod hasłem "Przesunięcie paradygmatów: możliwości pogłębionej integracji UE-Śródziemnomorza w zmieniającym się świecie"

FEMISE to sieć skupiająca ponad 100 instytutów badawczych z północnej i południowej części obszaru śródziemnomorskiego, pochodzących z większości państw partnerskich Unii dla Śródziemnomorza, zajmujących się naukami ekonomicznymi.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze prace badawcze z dziedzin społeczno-ekonomicznych w regionie euro-śródziemnomorskim, które zgłoszonych na coroczną konferencję w 2023 roku.

Tematy tegorocznej konferencji:

  • Lepszy zintegrowany region euro-śródziemnomorski,
  • Sąsiedzi sąsiadów: potencjał dla relacji UE-Śródziemnomorze-Afryka,
  • Ekonomia zielonej transformacji euro-śródziemnomorskiej,
  • Jak zwiększyć wpływ młodych na region euro-śródziemnomorski?

Konferencja organizowana we współpracy z Europejskim Instytutem Śródziemnomorskim (IEMed).

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej organizatora