Charles W. Calomiris gościem seminarium BRE-Bank CASE

W drugiej połowie tego tygodnia CASE będzie gościł Profesora Charlesa W. Calomirisa, wybitnego teoretyka i historyka finansów, bankowości i polityki monetarnej, Profesora Columbia University Graduate School of Business oraz Research Associate amerykańskiego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER), a w przeszłości m.in współpracownika think-tanku Council on Foreign Relations oraz członka komisji doradzającej rządowi Stanów Zjednoczonych w sprawie reformy MFW, Banku Światowego i regionalnych banków rozwoju oraz WTO.
3 października prof. Calomiris będzie gościem publicznego seminarium BRE Bank-CASE a tematem jego wystąpienia będą „polityczne korzenie kryzysów bankowych i ograniczonej akcji kredytowej”. W piątek, 4 października w Instytucie Ekonomicznym NBP wygłosi wykład zatytułowany: „Capital Requirements, Bank Lending and Macroprudential Policy”.