Europe, Financial sector

Ceny w październiku spadły o 0,7 proc. m/m – CASE publikuje autorski wskaźnik inflacji w czasie rzeczywistym

 

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zbiera informacje o cenach na podstawie danych z Internetu. Według CASE, inflacja w październiku wyniosła minus 0,7 proc. w relacji miesiąc do miesiąca.

„Nasze roboty internetowe w ciągu kilku godzin analizują ceny ok. 1400 reprezentantów produktów i usług, zbierając ok. 240 tys. obserwacji miesięcznie.” – tłumaczy Bartosz Radzikowski z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. „Zebrane dane są następnie grupowane według klasyfikacji COICOP oraz ważone zgodnie z ogłoszonymi przez Główny Urząd Statystyczny wagami koszyka inflacyjnego. W efekcie otrzymujemy wskaźnik inflacji konsumenckiej CASE” – dodaje.

Z badania CASE wynika, że w październiku najbardziej wzrosły ceny w kategorii „Transport” (o 0,3 proc.); a najmocniej spadły w „Żywności i napojach bezalkoholowych” (o 1,9 proc).

Najnowsze dane dot. zmian poziomu cen prezentuje poniższa tabela:

O indeksie CASE

Metodologia badania indeksu CASE CPI jest porównywalna z indeksem CPI Głównego Urzędu Statystycznego. Bazuje na koszyku inflacyjnym GUS-u, składającym się z 12 głównych kategorii wraz z wagami ogłaszanymi w I kwartale roku. Każda z 12 kategorii jest następnie rozbita na mniejsze kategorie zgodnie z wydatkami konsumpcyjnymi w gospodarstwie domowym prezentowanymi w najnowszym badaniu GUS „Budżety Gospodarstw Domowych”.

 Główna różnica między indeksem CASE i GUS to źródła danych – wszystkie obserwacje analizowane w indeksie CASE CPI pochodzą z Internetu. Obecnie CASE monitoruje ok. 50 stron internetowych. Dzięki penetrowaniu porównywarek cen, brane są po uwagę dane z ponad 3000 sklepów. Wybrane dane są uaktualniane na bieżąco, inne w regularnych odstępach czasu lub gdy nastąpi zmiana (np. ceny energii elektrycznej). 

W chwili obecnej indeks CASE pokrywa ok. 80 proc. kategorii, które wchodzą w skład koszyka inflacyjnego, choć ceny dóbr są reprezentowane silnej niż usługi.

„Dzięki robotom internetowym oraz dużym zbiorom danych dostępnych online jesteśmy bardziej elastyczni oraz szybsi: Indeks CASE CPI może być publikowany już w ciągu kilku godzin od pomiaru.” – mówi Bartosz Radzikowski. „To pozwala prezentować informacje o inflacji konsumenckiej niemalże w czasie rzeczywistym. Obecnie planujemy publikowanie indeksu w odstępach tygodniowych” – dodaje.

Testowe pomiary w poprzednich miesiącach były zbieżne z danymi GUS. Różnica nie przekraczała 0,3 pkt. proc., a tendencje zmian były identyczne.

 „Nasze badanie pokaże, w jakim stopniu zmiana poziomu cen w Internecie odzwierciedla tendencje w realnej gospodarce. Eksperci CASE zakładają, że ceny poszczególnych produktów mogą być tańsze z uwagi np. na mniejsze koszty stałe (utrzymanie strony internetowej jest tańsze niż sklepu), jednak tendencje zmian powinny być zbliżone. Ponadto sprawdzimy, czy potwierdzą się obserwacje Urzędu Statystycznego z Wielkiej Brytanii, który odnotował, że ceny produktów w Internecie szybciej i mocniej reagują na zmiany koniunktury” – podsumowuje Radzikowski.

***

Dziękujemy portalowi dlahandlu.pl w udostępnieniu danych listy produktów.

Czytaj więcej o projekcie CASE "Mierzenie inflacji konsumenckiej w Internecie": LINK