Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja

CASE współorganizuje seminarium na temat prywatyzacji na Białorusi

17 kwietnia 2012, Warszawa - drugi dzień współorganizowanego przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych seminarium „"Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość na Białorusi - zakres pomocy międzynarodowej" rozpoczęło przemówienie Krzysztofa Stanowskiego, prezesa Polskiego Funduszu Solidarności PL. Profesor Piotr Kozarzewski, uznany specjalista zakresie prywatyzacji w krajach postkomunistycznych oraz ekspert CASE, był jednym z panelistów w pierwszej z dwóch grup roboczych mających miejsce drugiego dnia seminarium. Omówione zostały wyzwania, perspektywy i reformy niezbędne do uczynienia Białorusi silniejszej i bardziej otwartej gospodarki. W moderowanej przez Sierz’a Naurodski’ego z CASE Białoruś grupie roboczej udział wzięli, poza wspomnianym wyżej profesorem Kozarzewskim, czterej eksperci z wiodących międzynarodowych organizacji/instytucji:

  • Andrea Mario Dall'Olio, starszy ekonomista, finanse i rozwój sektora prywatnego, Bank Światowy
  • Antonio Somma, Szef Programu Konkurencyjności Eurazja OECD
  • Ulrike Hauer, Kierownik ENP Sectoral Division w ESDZ (Europejska Służba Działań Zewnętrznych)
  • Dzmirti Babicki, pracownik naukowy CASE Białoruś

Przestawione przez ekspertów prezentacje były podstawą do ożywionej debaty z publicznością. Sektor MŚP na Białorusi, makroekonomiczne wyzwania, utrudnienia w prywatyzacji, reformy strukturalne i podobieństwa z procesami prywatyzacyjnymi w Polsce były głównymi kwestiami podniesionymi podczas seminarium.