CASE

CASE pragnie powitać dr. Irenę Topińską w gronie CASE Fellows

1 grudnia, współpracująca od wielu lat z CASE, dr Irena Topińska dołączyła do grupy CASE Fellows.  Dr Topińska uczestniczyła w wielu projektach realizowanych przez CASE, obecnie zaś kieruje projektem „Doradztwo w zakresie oceny i reformy świadczeń socjalnych dla dzieci i niepełnosprawnych” w Mołdawii [ang “Consultancy in Evaluation and Reform of Disability and Child Social Assistance Benefits” ]. Jest ona także współautorem wielu raportów i artykułów naukowych opublikowanych przez CASE. Jej aktualne zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki ograniczania ubóstwa, wymiaru gender w kontekście wykluczenia społecznego oraz migracji.