31 Sty 2019

CASE najlepszym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych trzeci rok z rzędu zostało uznane za najlepszy think tank w Europie Środkowej i Wschodniej w prestiżowym rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania. CASE znalazło się też na drugim miejscu wśród światowych think tanków zajmujących się polityką społeczną, tuż za Urban Institute ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto CASE zajęło pierwsze miejsce na świecie wśród think tanków zarządzających budżetem poniżej 5 mln dolarów rocznie.

- Think tanki są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Rzetelna analiza poparta danymi i odnosząca się do najważniejszych dzisiejszych wyzwań jakimi są skutki globalizacji i postępu technologicznego oraz pogłębiające się nierówności, jest dziś kluczowa dla powstrzymania postępującej polaryzacji politycznej i społecznej w Europie i na świecie. CASE jest dumne z tego, że pełni rolę wyważonego głosu w publicznym dyskursie, wskazując drogę do dobrze przemyślanych i skutecznych rozwiązań. Rezultaty rankingu są ukoronowaniem ciężkiej pracy i innowacyjności zespołu CASE w 2018 r., a także wysiłku włożonego w działania komunikacyjne rozpowszechniające efekty naszej pracy – mówi dr Przemysław Kowalski, prezes CASE.

Wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie opinii ponad 3,7 tys. międzynarodowych badaczy, darczyńców, decydentów i dziennikarzy, którzy oceniali  ponad 8 tys. think tanków z całego świata. Ranking prowadzony jest od 2006 r. W tegorocznej edycji think tanki oceniano w ponad 50 kategoriach, w tym: najlepszy think tank na świecie, najlepszy think tank zajmujący się polityką społeczną, najlepszy think tank zajmujący się krajową polityką gospodarczą.

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: wzrost i handel, polityka fiskalna, rynek pracy, polityka społeczna i demografia, innowacje, polityka energetyczna i klimatyczna. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

„Nasza Europa” to strategia CASE na lata 2019-2020, której celem jest promowanie wartości zintegrowanej pod względem gospodarczym i instytucjonalnym Europy, a w szczególności członkostwa Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w UE oraz dostarczanie wysokiej jakości analiz i rekomendacji w zakresie wspierania lepszej przyszłej polityki unijnej. Więcej informacji na ten temat wkrótce na naszej stronie www.case-research.eu.

 

Pobierz ranking