30 Sty 2018

CASE najlepszym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej

30 stycznia w siedzibie CASE odbyła się prezentacja wyników prestiżowego rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych drugi rok z rzędu zostało uznane za najlepszy think tank w Europie Środkowej i Wschodniej. Ponadto CASE znalazło się na drugim miejscu wśród światowych think tanków zajmujących się polityką społeczną, tuż za Urban Institute ze Stanów Zjednoczonych i zajęło tę samą pozycję wśród think tanków zarządzających budżetem poniżej 5 mln dolarów.

Prezentacji wyników rankingu towarzyszyła dyskusja panelowa pt. „Rozłam na Europę dwóch prędkości: rola think-tanków”. Wzięli w niej udział: Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund, dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Bartosz Wiśniewski, kierownik Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz dr Izabela Styczyńska, wiceprezes Zarządu CASE.

Wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie opinii ponad 8,5 tys. międzynarodowych badaczy, darczyńców, decydentów i dziennikarzy, którzy oceniali  blisko 8 tys. think tanków z całego świata. Ranking prowadzony jest od 2006 r. W tegorocznej edycji think tanki oceniano w ponad 50 kategoriach, w tym: najlepszy think tank na świecie, najlepszy think tank zajmujący się polityką społeczną, najlepszy think tank zajmujący się krajową polityką gospodarczą.

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest prywatną, niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: wzrost i handel, polityka fiskalna, rynek pracy, polityka społeczna i demografia, innowacje, polityka energetyczna i klimatyczna. Zespół CASE, międzynarodowa sieć Fellows i blisko 1000 współpracujących ekspertów gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

Wyniki rankingu dostępne są tutaj

Informacja prasowa

 

think tank