26 Kwi 2023

CASE na Europejskim Kongresie Gospodarczym

24 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym odbyła się sesja pt."Ukraina – wojna, wsparcie, odbudowa". Wśród gości wystąpił Dmytro Boyarchuk, dyrektor wykonawczy CASE Ukraine.

Panel otworzył Johannes Hahn, europejski komisarz ds. budżetu i administracji. Potwierdził on poparcie Europy dla Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. Następnie przemówienie wygłosił były prezydent Ukrainy Petro Poroshenko. Podkreślił, że rozmowy o odbudowie i odbudowie powinny rozpocząć się dopiero po zwycięstwie Ukrainy. Przypominał, że Ukraina wciąż potrzebuje znacznej ilości broni i amunicji.

Podczas dyskusji Dmytro Boyarchuk przedstawił najważniejsze wnioski z wydanego w lutym raportu „Priorytety gospodarcze dla powojennej Ukrainy”. Podkreślił, że należy zachęcać ukraińskie władze do przyspieszenia reform sądownictwa i organów ścigania, przy czym postęp w ustanawianiu praworządności jest bezpośrednio powiązany z finansowaniem odbudowy w okresie powojennym. Dodatkowo podkreślił znaczenie upraszczania procedur we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego. Boyarchuk zwrócił uwagę, że złożone ustawodawstwo może prowadzić do różnych interpretacji przez biznes i przedstawicieli państwa, co często powoduje spory wymagające interwencji wymiaru sprawiedliwości. W kraju, w którym rządy prawa wciąż się rozwijają, trzeba ograniczać przypadki, w których urzędnicy państwowi i biznes mogą mieć różne spojrzenie na tę samą sytuację. Zabezpieczenie relacji między państwem a zagranicznymi inwestorami prywatnymi będzie kolejnym kluczowym aspektem powojennej odbudowy. Zwłaszcza w trakcie reform sądownictwa i organów ścigania. Zagraniczni inwestorzy wymagają nie tylko ochrony przed zagrożeniami militarnymi, dla których Bank Światowy opracował już instrumenty, ale także ochrony przed nieprzewidywalnymi działaniami urzędników państwowych i organów ścigania w środowisku o nieoptymalnych jeszcze rządach prawa.

Tego samego dnia odbyła się także dyskusja pt. „Sektor budowlany i odbudowa Ukrainy”. W trakcie panelu rozważano, jak polskie firmy mogą przygotować się do ewentualnej odbudowy Ukrainy. Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia działalności na Ukrainie i zgodzili się co do potrzeby zjednoczenia wysiłków i współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (IFI) w celu zabezpieczenia ich inwestycji.


Mówcy sugerowali, że inwestorzy nie powinni czekać z działaniem do końca wojny, ponieważ istnieje duże ryzyko, że decydujące zwycięstwo nad Rosją może nigdy nie nastąpić. Bardziej prawdopodobny jest przedłużający się, kipiący konflikt. Dmytro Boyarchuk zwrócił uwagę na różne zagrożenia związane z okresem powojennym, w tym na nierealistyczne oczekiwania zarówno ze strony władz ukraińskich – co do bezwarunkowego przekazania skonfiskowanych rosyjskich aktywów Ukrainie – jak i przywódców europejskich, którzy zakładają dalsze pomyślne reformy, zwłaszcza w ustanowieniu rządów prawa.


Dmytro Boyarchuk ostrzegł, że te nierealistyczne oczekiwania mogą w przyszłości doprowadzić do znacznego rozczarowania. Wezwał zachodnich przywódców do dostosowania swoich komunikatów do ukraińskich przywódców, wyjaśniając, że zasady współpracy zmienią się po wojnie. Zachęcał też ukraińskich przywódców do rozpoczęcia wdrażania reform już teraz.