Global/Multiregional, innowacje, liberalizacja, strefa wolnego handlu, Trade, economic integration and globalization, TTIP, wolny handel, wzrost gospodarczy

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych członkiem-założycielem nowego stowarzyszenia światowych ośrodków badawczych promujących liberalizację handlu, innowacyjną gospodarkę i ograniczanie merkantylizmu w innowacjach.

 

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zostało członkiem-założycielem nowego stowarzyszenia Global Trade and Innovation Policy Alliance – międzynarodowej sieci think-tanków działających na rzecz liberalizacji handlu, ograniczania merkantylizmu w innowacjach i promowania proaktywnej roli rządów w rozwoju innowacji i wydajności. W skład stowarzyszenia weszło 10. członków założycieli z Ameryki Północnej i Środkowej, Europy i Azji. Kolejni członkowie przystąpią do stowarzyszenia w najbliższych miesiącach.

 

"To dla nas zaszczyt być jednym z członków-założycieli nowego stowarzyszenia światowych think-tanków i móc kontynuować działania na rzecz promowania wolnego handlu. Wolność wyboru była zawsze jedną z głównych wartości CASE. CASE jest szczególnie zainteresowane liberalizacją handlu oraz działaniami, jakie mogą podejmować kraje w celu uwolnienia handlu, wreszcie analizą pozytywnych i negatywnych aspektów nowej fali megaregionalnych porozumień handlowych. Ekonomia i rzeczywistość stale udowadniają, że liberalizacja handlu jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Istnieje potrzeba pogłębionej i otwartej dyskusji na te tematy. Wierzymy, że Sojusz się do niej przyczyni." - powiedział Dr. Christopher A. Hartwell, Prezes CASE.

 

Wszyscy członkowie stowarzyszenia podpisali wspólną Deklarację Zasad, której celem jest rozwijanie światowego programu promującego zwiększanie globalnej konkurencji opartej na zasadach rynkowych oraz liberalizacja handlu. Celem stowarzyszenia jest też zachęcanie rządów do odgrywania istotnej i konstruktywnej roli w przyspieszaniu wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu przez zwiększanie innowacyjności.

 

Członkowie-założyciele Sojuszu Global Trade and Innovation Policy Alliance to:

·         Information Technology and Innovation Foundation (USA)

·         The Lisbon Council (Belgia)

·         Shanghai Institute of Science and Technology Policy (Chiny)

·         Fundación Idea (Meksyk)

·         CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (Polska)

·         Legatum Institute (Wielka Brytania)

·         C.D. Howe Institute (Kanada)

·         ICRIER (Indie)

·         Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Szwecja)

·         TicTac de la CCIT (Kolumbia)

 

Zadaniem stowarzyszenia będzie wzajemne promowanie i nagłaśnianie publikacji organizacji członkowskich o handlu, globalizacji i polityce innowacji oraz stwarzanie możliwości współpracy w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń, badań, raportów i rozwoju strategii w zakresie tych tematów.

 

"Globalizacja może przyczynić się do budowy trwałego, światowego dobrobytu, ale tylko wtedy, gdy wszystkie kraje wspólnie zobowiążą się, że będą przestrzegać zasad i wspierać wszechstronne strategie rozwoju opartego o innowacje." – powiedział Stephen Ezell, wiceprezes odpowiedzialny za strategię globalnych innowacji w Information Technology and Innovation Foundation. "Tworzymy to stowarzyszenie, aby móc zająć się problemami, które uważamy za wielkie wyzwanie gospodarcze naszych czasów. Mamy nadzieję, że poprzez połączenie naszych starań, stowarzyszenie będzie mogło zaoferować gotowe rozwiązania decydentom, którzy chcą wykorzystać korzyści z maksymalizacji globalnych innowacji: wyższego standardu życia zarówno w krajach bardziej, jak i mniej rozwiniętych."

 

 

Odwiedź stronę Global Trade and Innovation Policy Alliance.

Śledź @GTIPAlliance na Twitterze.

Zapisz się do newslettera GTIPA.