Bieda spowszedniała

Mimo ze statystyki wskazują, że bieda w Polsce maleje, prof. Stanisława Golinowska, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE, obawia się, że „nierówności mogą stać się barierą naszego rozwoju”. 

„Wydaje mi się, że najwyższy czas, aby to zacząć zmieniać” powiedziała Gazecie Wyborzej (2010-20-06).  Niestety, brak działania w kierunku wprowadzenia zmian w systemie pomocy społecznej stoi zarówno po stronie polityków jak i samych zainteresowanych.  Najtrudniejszy i najbardziej kosztowny proces integracji wiąże się z częścią społeczeństwa która nie korzysta z programów aktywizacji zawodowej, zwłaszcza tzw. osób społecznie wykluczonych.  

Prof. Golinowska tłumaczy, że jeżeli nastawienie do społecznych nierówności nie ulegnie zmianie, przyzwyczaimy się i wkrótce zaakceptujemy rosnące kontrasty społeczne - z jednej strony dramatyczna bieda, a z drugiej ogromne bogactwo.

Pełen wywiad jest dostepny na stronie Gazety Wyborczej (http://wyborcza.pl/1,75515,8469157,Bieda_spowszedniala.html?as=1&startsz=x)