Bez innowacji trudno będzie pobudzić koniunkturę

Rzecz nie w tym, czy wymyślimy coś sami, czy skopiujemy od innych. Problemem jest to, że nie zwiększamy wydatków na innowacyjność i na badania naukowe w relacji do PKB. Pod tym względem jesteśmy na szarym końcu Europy i luka ta rośnie. Znacznie bogatsze od nas społeczeństwa wydają trzy proc. PKB, a my zaledwie jeden – skomentowała sytuację w Obserwatorze Finansowym prof. Anna Wziątek-Kubiak, po Seminarium CASE, na którym przedstawiła wyniki badań projektu MICRODYN.

Wywiad z Anna-Wziątek Kubiak w Obserwatorze Finansowym.

MICRODYN „Konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów i przemysłów w gospodarce opartej na wiedzy: jakie jest miejsce w Europie dla wzrostu opartego na tworzeniu miejsc pracy” jest czteroletnim europejskim projektem badawczym przeprowadzonym przez CASE przy współpracy z 16 innymi europejskimi instytutami badawczymi. Więcej informacji o projekcie na www.micro-dyn.eu