20 lat transformacji gospodarczej w Polsce

W związku z przypadającą w grudniu 2009 r. 20-tą rocznicą transformacji gospodarczej w Polsce Prezes Zarządu CASE, Marek Dąbrowski, a w r. 1989 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów udzielił w dniu 17.12.2009 r. wywiadu w programie „Rynki Dnia” kanału telewizyjnego TVN CNBC Biznes. Rozmowa dotyczyła m.in. okoliczności powstania tzw. programu reform gospodarczych rządu Tadeusza Mazowieckiego (tzw. programu Balcerowicza), treści tego programu, procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie w drugiej połowie grudnia 1989 r., reakcji społecznych na program, problemów, których nie udało się rozwiązać w pierwszym etapie reform oraz procesu transformacji w innych krajach post-komunistycznych.

Zapis wywiadu w wersji audio i video jest dostępny na stronie internetowej TVN CNBC:

http://media.onet.pl/media/TVN_Biznes_VOD_Free/200912/aa896a0cbc.wmv