Europe, Financial sector

124 seminarium BRE-CASE: Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku – doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski

Polska powinna bez zbędnej zwłoki dołączyć do grona państw, które do swoich systemów prawnych wprowadziły przepisy umożliwiające restrukturyzację i kontrolowaną likwidację banku (resolution) jako istotny element sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kluczowe narzędzie zarządzania kryzysowego – stwierdził Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Takie mechanizmy zostały stworzone na świecie po to, by uniknąć poważnych negatywnych konsekwencji problemów, w jakie mogą popaść banki. A podstawowym ich celem jest ochrona deponentów.

Do czasu obecnego kryzysu żaden europejski kraj nie miał przepisów prawnych ani instytucji zajmujących się restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banku w kryzysie. Sytuacja szybko zaczęła się zmieniać wraz z kolejnymi fazami kryzysu. Najbardziej rozwinięty system resolution regime ma Wielka Brytania, która jako pierwsza w odpowiedzi na kryzys finansowy już w 2009 r. wprowadziła system i wciąż go doskonali. Krajowe procedury bank resolution wprowadziły też: Dania (2010), Belgia (2010), Niemcy (2011), Irlandia (2011) i Holandia (2012).

Na świecie rozwiązania resolution były i są rozpowszechnione. Największe i globalne doświadczenia związane z procesem uporządkowanej likwidacji banków mają Stany Zjednoczone. W obecnym kryzysie w sposób uporządkowany zlikwidowano kilkaset amerykańskich banków. Przede wszystkim były to małe i średnie banki, ale również udało się przeprowadzić uporządkowaną likwidację dużych banków. Narzędzia stosowane w uporządkowanej likwidacji banków omówił John Pollner, główny specjalista ds. rynków finansowych i ryzyka w Departamencie Sektora Prywatnego i Finansowego w Regionie Europy i Azji Środkowej Banku Światowego.  Filozofia przyjętych w Stanach Zjednoczonych rozwiązań polega na tym, by ryzyko ponosiło nie tylko państwo, ale i rynek.

O procedurze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku – doświadczeniach światowych, rozwiązaniach dla UE i dla Polski dyskutowali 25 lutego goście 124. seminarium BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 124.
 

Retransmisja obrad seminarium na stronie bankier.tv.