164. seminarium mBank-CASE: Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa?

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


164. seminarium mBank – CASE

 

pt. Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa?

 

Prelegenci:

Dr Adam Czerniak - Polityka Insight, SGH

Prof. Jacek Łaszek - SGH

Stefan Kawalec - Capital Strategy

 

Seminarium odbędzie się 23 stycznia 2020 r. w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

O seminarium:

Mimo postępującego spowolnienia gospodarczego, ceny nieruchomości mieszkaniowych w większości miast wojewódzkich rosną w tempie powyżej 10 proc. i to zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Sprzyjają temu historycznie niskie stopy procentowe, dekoniunktura na warszawskiej giełdzie, szybki wzrost dochodów, rekordowo dobre nastroje gospodarstw domowych, migracje do miast, w tym także pracowników zza wschodniej granicy. W konsekwencji na rynku mamy też coraz więcej krótkoterminowego kapitału inwestycyjnego, a spiralę cen nakręcają tzw. transakcje flipowe – zakup mieszkań, ich remont lub urządzenie, a następnie odsprzedaż po kilku tygodniach ze średnim zyskiem 10-15% w skali roku. O rosnącym napływie kapitału inwestycyjnego na rynek nieruchomości świadczy m.in. dwukrotny wzrost wartości transakcji gotówkowych (z 2 do 4 mld zł kwartalnie) między 2015 a 2018 r. Czy to oznacza, że w Polsce narasta bańka na cenach mieszkań? A jeżeli tak, to kiedy należy spodziewać się jej pęknięcia i jakie może to spowodować konsekwencje dla gospodarki? Co można zrobić, by ograniczyć dalszy wzrost cen i ochronić gospodarkę przed skutkami ich załamania? Zagadnienia te zostaną poruszone podczas seminarium mBank-CASE przez doktora Adama Czerniaka, dyrektora ds. badań w Polityce Insight i kierownika Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej, który od lat zajmuje się problematyką nierównowag na rynku mieszkaniowym. Wypowiedź skomentują Stefan Kawalec prezes Capital Strategy oraz prof. Jacek Łaszek, pracownik warszawskiej SGH.

 

Zarejestruj się na seminarium

 

Prelegenci:

Dr Adam Czerniak jest dyrektorem ds. badań i głównym ekonomistą w Polityce Insight. Ponadto kieruje Zakładem Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także prowadzi wykład w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Do 2012 r. pracował jako ekonomista rynkowy, najpierw w Invest Banku a później w departamencie gospodarki pieniężnej Kredyt Banku. Współpracował także z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej i ekonomii instytucjonalnej. Od dziesięciu lat naukowo zajmuje się funkcjonowaniem rynku mieszkaniowego, w tym zwłaszcza analizuje procesy powstawania baniek cenowych. W 2019 r. opublikował autorską typologię modeli kapitalizmu mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej.

Jacek Łaszek – dr hab. profesor nadzwyczajny SGH, katedra Analiz Rynku i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Absolwent i doktorant SGPiS, kolokwium habilitacyjne na SGH. W latach 1990-1991 doradca KERM przy reformie sektora mieszkaniowego w Polsce, od 1992 w Projekcie Banku Światowego (Projekt Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce), od 1994 jako Project Manager. Konsultant USAID i Banku Światowego, od 1998 doradca w ING (kasa mieszkaniowa, bank hipoteczny), od 2001 doradca prezesa NBP, od 2008 doradca kierujący zespołem. Studia podyplomowe i staże w USA, Kanadzie i krajach UE, uczestnik międzynarodowych programów badawczych z problematyki nieruchomości, bankowości hipotecznej, polityki mieszkaniowej, rynku mieszkaniowego, uczestnik grup roboczych ECB, ESRB (ryzyko rynku nieruchomości). Publikacje krajowe i zagraniczne.

Stefan Kawalec - prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako głównym doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie - Podsekretarz Stanu. Współautor Planu Balcerowicza (1989-1990). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor (wspólnie z Ernestem Pytlarczykiem) książki „Paradoks euro. Jak wyjść pułapki wspólnej waluty?” (2016). Współautor raportu „Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne?” (2015) (Zaproponowano tam rozwiązania zastosowane później w ustawie z 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).  Współautor „Raportu dotyczącego optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie” (2012).

Zdjęcie: Pixabay