Konferencja Urban Mobility & Smart Ageing

CASE jest partnerem konferencji Urban Mobility & Smart Ageing, która odbędzie się w dniach 22-24.04.2021, w formule on-line.

Nasza ekonomista Karolina Zubel, weźmie udział w #4 panelu dyskusyjnym Innovation in safe and age-friendly urban communities, (23.04 w godz. 15:30-16:45).Tytuł jej wystąpienia: Urban Farming and Well-Being of the Elderly: Social, Environmental and Health-related benefits.

W ciągu trzech dni konferencji poruszane będą aktualne tematy i wyzwania, jakie stoją przed miastami, społeczeństwami i specjalistami, którzy projektują infrastrukturę oraz rozwiązania biznesowe w dziedzinach mobilności i inteligentnego starzenia się. Formuła konferencji obejmuje panele z sesjami Q&A jak również Wirtualną Wystawę oraz Start-up Village. W konferencji wezmą udział naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele miast i biznesu.

Mobilność stała się dziś jednym z kluczowych problemów w społeczeństwie. Problemy środowiskowe i skutki pandemii prowadzą do zmian w transporcie oraz jakości życia społeczności miejskich. Jednocześnie wyzwanie związane ze starzeniem się wywiera głęboki wpływ na tkankę społeczną miast.

Do 2030 r. we wszystkich głównych ośrodkach miejskich należących do OECD nastąpi gwałtowny wzrost liczby osób starszych – udział osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie z 30% do 39%. Po raz pierwszy w historii do 2045 roku osoby starsze staną się największą grupą wiekową.

Globalne starzenie się populacji miejskich wymaga zastosowania rozwiązań, które odpowiadają na ten trend. Miasta będą musiały dostosować i opracować szereg krótko- i długoterminowych strategii integrujących technologie wspomagające osoby starsze.

Wszystkie te wyzwania wpływają na działania oraz zaangażowanie rządu, instytucji publicznych i społeczeństwa, jak również ośrodków badań i rozwoju oraz świata biznesu.

Wychodząc naprzeciw nowej rzeczywistości związanej z COVID-19 i jej konsekwencjom dla przemysłu spotkań organizatorzy stworzyli platformę w postaci konferencji Urban Mobility and Smart Aging otwierającej drzwi do nowoczesnej wymiany wiedzy i doświadczenia, w tym interdyscyplinarnych badań, innowacji jak również strategii biznesowych i samorządowych.

Program dostępny jest na stronie: https://umsa.live/programme/