161. seminarium mBank-CASE: Czy odwrót od globalizacji? Wojny handlowe oraz zasady konkurencji w światowym handlu. Implikacje dla UE i Polski

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


161. seminarium mBank – CASE

 

pt. Czy odwrót od globalizacji? Wojny handlowe oraz zasady konkurencji w światowym handlu. Implikacje dla UE i Polski

 

Prelegenci:

Prof. Jan J. Michałek - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr Przemysław Woźniak - Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) 

 

Seminarium odbędzie się 19 września 2019 r. w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

 

Zarejestruj się na seminarium

 

O seminarium:

Wojna celna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Strona amerykańska podniosła cła importowe na aluminium i stal z Chin, które potem zostały rozciągnięte na inne kraje (m.in. Kanada, Meksyk i UE). Wywołało to negatywne kontrreakcje ze strony tych krajów i bilateralne negocjacje z USA. W czerwcu 2018 r. USA, powołując się na Sekcję 301 Trade Act z 1974 roku, podniosły cła do 25% na 818 grup towarowych importowanych z Chin argumentując, że podniesienie ceł było rekcją na wieloletnią kradzież amerykańskiej własności intelektualnej i nieuczciwe praktyki handlowe, wywołujące deficyt bilansu handlowego USA.

Dalsza eskalacja ceł z obu stron postępuje stopniowo i grozi poważnym konsekwencjami dla całego handlu światowego. Czy ta wojna celna oznacza rozpad wielostronnego systemu handlowego i przejście do relacji dwustronnych? Jakie są możliwości podnoszenia ceł w świetle zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO)? Czy konflikt można rozwiązać za pośrednictwem mechanizmu rozstrzygania sporów WTO? Jakie są konsekwencje wojny celnej dla amerykańskich konsumentów i producentów oraz dla dostawców z innych krajów? Jaki może być poziom ceł wskutek globalnej wojny celnej? Jakie mogą być spadki wielkości handlu i PKB gdyby zrealizował się czarny scenariusz globalnej wojny celnej? Takie  pytania postawi w swoim wystąpieniu na wrześniowym seminarium mBank-CASE prof. Jan J. Michałek. Komentarz do prezentacji prof. Michałka przedstawi dr Przemysław Woźniak.

 

Prelegenci:

Prof. dr hab. Jan J. Michałek - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych (ekonometrii) Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Europe w Belgii. W pierwszej połowie lat 1990. pracował w przedstawicielstwie RP przy Światowej Organizacji Handlu (WTO). Autor kilkudziesięciu artykułów i trzech książek na temat polityki handlowej,  integracji europejskiej, oraz analizy empirycznej handlu międzynarodowego. Odbywał staże zagraniczne i wykłady gościnne w kilku uniwersytetach europejskich. Od końca lat 1970. wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2012 roku pełni funkcję dziekana.

Dr Przemysław Woźniak – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Arizona i Georgetown University w Stanach Zjednoczonych. Od 2011 r. ekonomista w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej w dziale prognoz i analiz strefy euro. Zajmuje się także gospodarka światową i handlem międzynarodowym z perspektywy strefy euro. W latach 1996–2011 ekonomista CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2004 do 2013 r. zasiadał w Radzie Fundacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inflacją, polityką makroekonomiczną (monetarną i kursową) oraz zagadnieniach transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłej Jugosławii.

 

 

Zdjęcie:  Flickr, Kevin Smith, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)