10 Maj 2023

Spotkanie w ramach projektu INTERCEPT w Wilnie

Partnerzy w projekcie INTERCEPT uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Wilnie na Litwie 10 i 11 maja 2023 roku.

INTERCEPT realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy norweskich i EOG. Ma na celu opracowanie i przetestowanie innowacyjnego programu aktywizacji w trzech krajach (Malta, Litwa i Włochy), mającego pomóc 300 osobom młodym (NEETS), które nie pracują, nie uczą się i nie poddają szkoleniom, w wieku od 25 do 29 lat, w skorzystaniu z możliwości szkolenia i zatrudnienia związanego z gospodarką ekologiczną.

Podczas spotkania partnerzy omówili postęp we wszystkich działaniach projektowych w trwających pakietach pracy. Liderzy pakietów przedstawili status wszystkich wewnętrznych procesów w odpowiednich obszarach. Ponieważ to było ostatnie bezpośrednie spotkanie wszystkich partnerów przed zakończeniem projektu, omówiono i zaktualizowano harmonogram realizacji projektu do jego końca.

Drugi dzień poświęcono prezentacji partnerów oraz pracy lokalnych urzędów pracy w Wilnie i Šalčininkai. Uczestnicy spotkania mieli doskonałą okazję by odwiedzić lokalne biura oraz poznać kilka podmiotów gospodarczych, które ścisłe współpracują z urzędami pracy w zakresie aktywizacji i szkoleń dla osób poszukujących pracy.

Więcej na stronie projektu INTERCEPT