165. seminarium mBank-CASE: Czy gospodarka jest skazana na długą recesję?

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


165. seminarium mBank – CASE

 

Czy gospodarka jest skazana na długą recesję?

 

Prelegenci:

 Andrzej Rzońca - Szkoła Główna Handlowa

Andrzej Halesiak - Towarzystwo Ekonomistów Polskich

 

Seminarium odbędzie się 21 maja 2020 r. w godz. 15:00–17:00.


Spotkanie odbędzie się wyłącznie ONLINE.

Zapraszamy do oglądania i zadawania pytań.

 

 

 

O seminarium:

Po wybuchu pandemii COVID-19 nastąpiło załamanie aktywności gospodarczej. Jakkolwiek doświadczenia z poprzednich pandemii wskazują, że było ono głównie skutkiem ubocznym działań rządów mających na celu ograniczenie kosztów zdrowotnych, rodzi się pytanie o uporczywość niskiej aktywności gospodarczej. Jej odbudowa może mieć bardzo różny przebieg. Będzie ona zależeć w szczególności od polityki gospodarczej. Seminarium będzie poświęcone analizie tych jej wymiarów, które zwiększają szanse na przyjęcie przez ścieżkę PKB kształtu litery V, albo – przeciwnie – podbijają ryzyko, że będzie ona miała kształt litery L (albo gorszy). Nacisk zostanie położony na politykę fiskalną i pieniężną. Analiza będzie koncentrować się na Polsce.

 

Prelegenci:

Andrzej Rzońca - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W przeszłości m. in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, główny ekonomista TFI Altus, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), doradca Prezesa NBP, współpracownik Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE). Laureat w szczegolności nagrody Fundacji Kronenberga, nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Andrzej Halesiak - ekonomista i menedżer przez kilkanaście lat związany z sektorem bankowym, gdzie zajmował się analizami o charakterze strategicznym. Wcześniej przez kilka lat zatrudniony w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie pracował m.in. przy projektach związanych z przyciąganiem zagranicznych inwestycji do EŚW, rozwojem e-biznesu, restrukturyzacją firm czy też strategią rozwoju. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Departament Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów), uczestnicząc m.in. w pracach przygotowawczych negocjacji warunków przystąpienia Polski do UE w obszarze Unia Gospodarcza i Walutowa. Jest konsultantem Banku Światowego, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, mentorem w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, członkiem TEP, felietonistą Parkietu oraz autorem bloga poświęconego zagadnieniom gospodarczym (andrzejhalesiak.pl). Autor i współautor wielu raportów i artykułów m.in. „Jaki system finansowy dla Polski?”, „25+ Od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu”, „Polska gospodarka w post-kryzysowym świecie – niewątpliwe sukcesy, ale wyzwania narastają” oraz "Nasza Europa. 15 lat Polski w Unii Europejskiej".

 

Zdjęcie: Gerd Altmann, Pixabay