22 Cze 2023

177. Seminarium mBank–CASE: Sprawiedliwa transformacja energetyczna z perspektywy miast i regionów – doświadczenia Polski i innych państw Unii Europejskiej

177. seminarium

Rejestracja

O seminarium:

W obliczu zmian klimatycznych koncepcja zrównoważonego rozwoju – promująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zachęcająca ludzi do podejmowania działań zmniejszających niekorzystny wpływ człowieka na środowisko – zyskuje coraz większą popularność. Dotyczy to w szczególności Unii Europejskiej. Po podpisaniu porozumienia paryskiego w 2015 roku, które wyznacza globalny plan działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C i utrzymania go na poziomie 1,5°C, Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Dokument pn. Europejski Zielony Ład zatwierdzony został w 2020 roku.

Aby osiągnąć neutralność węglową w planowanych ramach czasowych, konieczna jest zmiana przepisów dotyczących klimatu, energii i transportu, nad czym UE pracuje w ramach tzw. pakietu „Fit for 55”. Wdrożenie propozycji pakietu wiąże się ze zmianami w zatrudnieniu w niektórych regionach zależnych od zasobów energetycznych lub związanych z produkcją energii i nie pozostaje bez wpływu na regionalne i lokalne rynki pracy, poziom zatrudnienia i perspektywy rozwoju gospodarczego miast i regionów.

Pierwsza część seminarium poświęcona zostanie prezentacji wybranych aspektów  transformacji trzech regionów węgla brunatnego: Łużyc (Niemcy), Górnej Nitry (Słowacja) oraz Wielkopolski. Przedstawione zostaną instrumenty, uwarunkowania i działania podjęte na rzecz tworzenia miejsc pracy, zapewnienia zatrudnienia i warunków dla wzrostu gospodarczego. Omówione zostaną kwestie współpracy między interesariuszami, dotyczące wypracowywania strategii dostosowanej do potrzeb i warunków regionu. Prezentacja będzie bazować na wynikach badania przeprowadzonego przez Fundację CASE w latach 2022–2023 dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W drugiej części seminarium wygłoszony zostanie komentarz ekspercki do prezentacji. Następnie przedstawiciele samorządów podzielą się doświadczeniami transformacji w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na lokalny rynek pracy i rozwój gospodarczy.

 

Oglądaj transmisję!