Global/Multiregional, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Publikacje zewnętrzne

Indeks Konkurencyjności Innowacji na Poziomie Subnarodowym Obszaru Transatlantyckiego 2

Aby decydenci mogli wzmocnić globalną konkurencyjność swoich państw i regionów, muszą najpierw zrozumieć, w jakim miejscu się znajdują. Niniejszy raport porównuje 121 regionów Austrii, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Szwecji i Stanów Zjednoczonych przy użyciu 13 powszechnie dostępnych wskaźników siły w gospodarce opartej na wiedzy, globalizacji i zdolności do innowacji.