Labor market, social policy and social services

Ocena i Wzmocnienie Europejskiego Urzędu Pracy

Utworzenie Europejskiego Urzędu Pracy miało na celu dostarczenie narzędzia na szczeblu UE, które zagwarantuje egzekwowanie wszystkich zasad dotyczących mobilności pracowniczej w sposób sprawiedliwy, prosty i efektywny. Urząd ten został zaprojektowany na trzech głównych filarach: informacji, współpracy i mediacji, wspartych przez siedem konkretnych zadań mających wspomóc realizację jego mandatu.

Aby zoptymalizować pracę Urzędu, współustawodawcy postanowili ograniczyć zakres działań związanych z konkretnymi aktami prawodawczymi z obszarów: mobilności pracowniczej, delegowania pracowników, zabezpieczenia społecznego i społecznych aspektów transportu drogowego.

Celem tej analizy jest ocena w jakim stopniu Urząd Pracy zrealizował swój mandat, czy i jak go przekroczył, jak wykorzystał istniejące zasoby, jakie są główne wyzwania i wady oraz czy istnieje możliwość poprawy, w tym ewentualności zmiany obecnego mandatu Urzędu.

Analiza ma na celu dostarczenie obiektywnej, niezależnej i krytycznej oceny pracy Europejskiego Urzędu Pracy pod względem jej istotności, efektywności, efektywności, spójności oraz wartości dodanej dla UE, zgodnie z zobowiązaniami określonymi w Art. 40(1) regulaminu. Ocena skupi się na działaniach Urzędu i uwzględni możliwe synergiczne efekty z innymi agencjami ds. zatrudnienia i spraw społecznych.

Analizę przeprowadzą zewnętrzni eksperci, a jej wyniki przyczynią się do raportu oceniającego działalność Europejskiego Urzędu Pracy pod względem celów, mandatu i zadań. Studium dostarczy także przydatnych informacji tła oraz wniosków w celu przyszłych dyskusji na temat pracy Urzędu Pracy i, jeśli to konieczne, posłuży jako podstawa do ewentualnych propozycji legislacyjnych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i/lub okoliczności.

 

Klient: DG EMPL, European Commission

Partnerzy projektu: CASE, RAMBOLL, IKEI, SEOR, Milieu, Tetra Tech