09 Kwi 2024

CASE poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Badań nad Polityką Fiskalną/Starszego Ekonomisty Fiskalnego

CASE to dynamiczny think-tank składający się z ekonomistów, ekspertów ds. rozwoju biznesu i specjalistów ds. komunikacji. Obecnie poszukujemy wybitnego Ekonomisty Fiskalnego/Starszego Ekonomisty, który dołączy do naszego zespołu badawczego.

Główne obowiązki:

 • Praca nad inicjatywami badawczymi zgodnymi z priorytetami strategicznymi CASE. Od kandydata oczekuje się udziału w projektach badawczych, ocenie wpływu w obszarze tematycznym polityki fiskalnej. Praca zespołu obejmuje szeroki zakres tematów, w tym VAT, opodatkowanie akcyzowe, podatki bezpośrednie i kwestie federalizmu fiskalnego;
 • Rozwijanie możliwości projektów poprzez przygotowywanie propozycji i nawiązywanie kontaktów z różnymi sponsorami;
 • Zarządzanie i realizacja skomplikowanych projektów zgodnie z normami jakości, kosztami i terminami;
 • Kontrola jakości aplikacji i budżetu;
 • Wsparcie zespołów projektowych podczas koncepcji i realizacji różnych projektów badawczych, w tym analizy danych, interpretacji statystycznej i ekonometrycznej, sporządzania analiz itp.;
 • Wspieranie zespołów badawczych w pisaniu propozycji badawczych;
 • Pomoc w koncepcji i wdrożeniu nowej bazy danych oraz zdolności modelowania.

Umiejętności i doświadczenie: Wykształcenie: magister ekonomii lub równoważne +3 lata doświadczenia zawodowego w badaniach, w środowisku akademickim, sektorze publicznym lub prywatnym;

CASE jest otwarty na różne profile kandydatów, w tym ekonomistów, ekspertów statystycznych i ekspertów ds. szacowań, posiadających bardzo dobrą wiedzę na temat zagadnień polityki fiskalnej. W przypadku tej roli następujące kompetencje będą atutem:

 • Dobra znajomość ilościowych metod badawczych w ekonomii;
 • Dobra znajomość Wytycznych dotyczących Lepszego Regulowania UE,
 • Zaawansowane umiejętności komputerowe, znajomość i doświadczenie z głównymi pakietami statystycznymi i bazodanowymi (STATA, SPSS, Matlab oraz MS Excel lub równoważne);
 • Modelowanie makroekonomiczne i ekonometryczne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; język polski nie jest wymagany;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w szybko działających zespołach;
 • Umiejętności wystąpień publicznych;
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do wielozadaniowości oraz elastyczności w zmieniającym się środowisku;
 • Dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, duch zespołowy.

CASE oferuje stałą umowę o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie oraz system premiowy dla swoich badaczy. (+ubezpieczenie zdrowotne, +Multisport).

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres case@case-research.eu do 31 maja 2024 r.