Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, ERM II, Euro, Europe, integracja, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka monetarna, strefa euro, Trade, economic integration and globalization, Zeszyty mBank-CASE

Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro

Zmiany w systemie polityki monetarnej na drodze do euro były tematem 77. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w marcu 2005 r. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia referatów: Lucjana T. Orłowskiego, profesora ekonomii i finansów międzynarodowych w Sacred Heart University w USA, członka Rady Naukowej Fundacji CASE oraz Marka Dąbrowskiego, profesora ekonomii, przewodniczącego Rady Fundacji CASE.