19 Mar 2023

Uwaga! Przedłużenie terminu nadsyłania prac na XIX Konferencję EUROFRAME

euroframe tuned
 POWRÓT INFLACJI: WYZWANIA DLA GOSPODEREK EUROPEJSKICH 

 OFCE, Paryż

9 czerwca 2023

Przedłużony termin przyjmowania prac: 20 marca 2023

Grupa instytucji badawczych EUROFRAME, w tym CASE, organizuje coroczną Konferencję, której celem jest zebranie naukowców i ekonomistów zorientowanych na politykę, i zapewnienie forum do debaty na temat kwestii polityki gospodarczej, istotnych w kontekście europejskim. 

Tematem XIX Konferencji będą wyzwania polityki makroekonomicznej dla europejskich gospodarek, związane z wysoką inflacją.

  • Czy obecna inflacja jest zjawiskiem przejściowym, czy też oznacza zmianę ustroju?
  • Kto powinien ponieść skutki rosnących cen energii?
  • Jakie są skutki zielonej transformacji? Czy doprowadzi ona do nowych napięć na rynku pracy?
  • Indeksacja płac: przywrócić czy zrezygnować?
  • Jakie polityki gospodarcze należy zastosować, aby walczyć z inflacją i ograniczać jej skutki społeczne?
  • Czy winna jest polityka pieniężna?
  • Jaki będzie wpływ wysokiej inflacji na dług publiczny?

Organizatorzy oczekują zarówno artykułów empirycznych, jak i teoretycznych dotyczących polityki. Obszary zainteresowania obejmują: makroekonomiczne skutki wysokiej inflacji, społeczne i dystrybucyjne skutki wysokiej inflacji, politykę pieniężną w czasach wysokiej inflacji, wpływ rosnących cen energii na zieloną transformację, inflację i dług publiczny, napięcia na rynku pracy i indeksacja płac, wpływ na stabilność finansową.

Call for Papers można pobrać tutaj (PDF).

Więcej:

 
 

Komitet Naukowy: Marek Dabrowski and Grzegorz Poniatowski (CASE), Sandra Bilek-Steindl (WIFO), Geraldine Dany-Knedlik (DIW), Lorenzo Forni (PROMETEIA Associazione), Klaus-Jürgen Gern (IfW), Kieran McQuinn (ESRI), Gerdien Meijerink (CPB), Stephen Millard (NIESR), Päivi Puonti (ETLA), Xavier Ragot (OFCE), Henri Sterdyniak, Catherine Mathieu (OFCE, Scientific Secretary)  

Sieć EUROFRAME tworzy 10 niezależnych europejskich instytucji badawczych: CASE, CPB, DIW, ESRI, ETLA, IfW, NIESR, OFCE, PROMETEIA, WIFO.