06 Lut 2007

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Podsumowanie

  • UE traktuje zatrudnienie jako cel strategiczny, a nie jedynie jako efekt rozwoju gospodarczego
  • Nowe wyzwania, zmiany demograficzne, globalizacja, zmiany technologiczne, ubóstwoi wykluczenie społeczne
  • Polityka społeczna oparta na zasadzie subsydiarności, wzrost roli decydentów lokalnych
  • Przyszłość europejskiej polityki społecznej?