Europe, Labor market, social policy and social services, labour market; pensions;

Starzejące się społeczeństwo: systemy emerytalne w Estonii, Finlandii, na Węgrzech, w Holandii i w Polsce.

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych opublikowało analizę dotyczącą systemów emerytalnych w Estonii, Finlandii, na Węgrzech, w Holandii i w Polsce. Badanie związane jest z palącą kwestią starzejących się społeczeństw i wydłużającego się okresu przebywania na emeryturze.

Wymienione pięć krajów w różny sposób podchodzą do tego problemu. Węgry powróciły do zasady, wedle której emerytury są opłacane w całości przez grupę pracującą (system „pay as you go”). Kraj planuje sukcesywne podwyższanie wieku przejścia na emeryturę, ale to od decyzji polityków będzie zależało zarządzanie sytuacją, w której czas przebywania na emeryturze, mimo podwyższonego wieku przejścia na nią, i tak będzie się wydłużać. Kraj nie oferuje dodatkowych rozwiązań dla obywateli, by zapewnić im dodatkowe źródło zabezpieczenia na starość. Na drugim biegunie jest Finlandia i Holandia, w których emerytury z pierwszego filaru są połączone z dodatkowymi funduszami. Celem tych rozwiązań jest większe zaangażowanie samych obywateli w zadbanie o przyszłe emerytury.

Czytaj o publikacji: http://www.case-research.eu/en/node/58878