Europe, Institutional reforms, Polska, Post-communist transition and development issues, prawo, stanowienie prawa, transformacja, Zeszyty mBank-CASE

Reforma procesu stanowienia prawa

Znawcy przedmiotu od wielu lat nawołują do odpolitycznienia procesu prawa, a przynajmniej – procesu przygotowywania ustaw. Reforma procesu stanowienia prawa była tematem 72. seminarium BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE, we współpracy z BRE Bankiem SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w maju 2004 r.