Raport Roczny 2007

Wśród najważniejszych osiągnięć CASE w roku 2007 raport wymienia m.in. rozwój potencjału badawczo-naukowego dotyczącego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i stosunków Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej i Azji Centralnej, rozszerzenie geograficznego zakresu działania Fundacji na Afrykę Północną i Bliski Wschód, wzmocnienie sieci współpracy CASE oraz wzmocnienie widoczności i oddziaływania Fundacji w Brukseli i w innych ośrodkach decyzyjnych.

Czytaj całość (ang.): Annual Report 2007