07 Lut 2003

Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się

Streszczenie

Rozwój gospodarki rynkowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz nieuniknione wejście niektórych krajów regionu do Unii Europejskiej wzmocniły przekonanie, że nadzór korporacyjny ma fundamentalne znaczenie dla transformacji oraz dla przebudowy gospodarczej i wzrostu gospodarczego byłych krajów socjalistycznych. Niniejsza praca identyfikuje różnice pomiędzy systemami nadzoru korporacyjnego w poszczególnych krajach transformujących się. Ma na celu porównanie ram prawnych nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach postkomunistycznych po to, aby określić dotychczasowy postęp i przedstawić niedociągnięcia obecnego stanu rzeczy.