Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło polską gospodarkę na nowe tory. Klub Ekspertów "Rzeczpospolitej" w XX-lecie referendum akcesyjnego

W 20. rocznicę referendum, "Rzeczpospolita" zapytała 55 ekspertów z uczelni, instytucji finansowych i think-tanków o ocenę konsekwencji przystąpienia Polski do UE. 95 proc. zgodziło się z tezą, że „Przystąpienie w 2004 r. do UE znacząco przyspieszyło tempo rozwoju gospodarczego Polski”.

Są na to wyraźne wskazania empiryczne. Badania mówią, zyskaliśmy być może nawet 50 proc. dodatkowego poziomu PKB w stosunku do scenariusza bez akcesji – mówi w "Rzeczpospolitej" dr hab. Jan Hagemejer, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, dyrektor ds. makroekonomii i handlu w think-tanku CASE.

 

Czytaj więcej na stronach rp.pl