03 Mar 2015

Przekazywanie wiedzy małym i średnim przedsiębiorstwom w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie. Biała księga – Ukraina

Publikacja została wydana w ramach projektu „Przekazywanie wiedzy małym i średnim przedsiębiorstwom w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie”, którego celem jest  udzielanie wsparcia MŚP w tych krajach. W ramach badania zebrane zostały informacje na temat sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie oraz przedstawiono możliwości ich rozwoju.

Raport obejmuje zestawienie danych makroekonomicznych oraz dotyczących konkurencyjności firm, a także zawiera szczegółowy przegląd małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Prezentuje również diagnozę problemów tego sektora. Punktem odniesienia dla badaczy był proces akcesyjny Słowacji – rozwiązania wypracowane w tym kraju służyły za przykład do zmian na Ukrainie

Istotną częścią raportu są rekomendacje i konkretny plan działań, który ma pomóc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie (m.in. harmonogramy, opisy budżetu).