Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Niemcy, Polska, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Publikacje zewnętrzne, sektor prywatny, transformacja systemowa

Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich