Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

"Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość na Białorusi - zakres pomocy międzynarodowej" seminarium, 16 i 17 kwietnia w Warszawie

16 i 17 kwietnia Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych wraz z  polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Funduszem Solidarności PL oraz Giełdą Papierów Wartościowych przeprowadzi seminarium zatytułowane "Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość na Białorusi - zakres pomocy międzynarodowej". Na seminarium podjęte zostaną kwestie wymagań stawianych gospodarce białoruskiej w zakresie prywatyzacji i konsolidacji prywatnej przedsiębiorczości. Omówione zostaną możliwości przeprowadzenia reform gospodarczych oraz rola Unii Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji w ich wspieraniu. Wydarzenie zostanie oficjalnie otwarte w Pałacu Łazienkowskim przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Pana Štefan Füle.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych odegra wiodącą rolę w panelu eksperckim przewidzianym na drugi dzień imprezy, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach 1,5-godzinnego panelu, ekspert CASE, profesor Piotr Kozarzewski wygłosi przemówienie na temat pożądanych reform prywatyzacyjnych na Białorusi,  następnie odpowiadając na pytania publiczności. Ekspert CASE omówi motywy prywatyzacji, instytucjonalne podejścia do kwestii prywatyzacji, rolę małych i średnich przedsiębiorstw, jak również rolę międzynarodowej pomocy w procesie prywatyzacji, oraz dostosowanie ram prawnych do standardów UE i OECD. Na panelu przewidziana jest obecność białoruskiej prasy oraz ekspertów reprezentujących białoruską opozycję oraz obóz rządzący.