Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Plan Balcerowicza, Polska, Post-communist transition and development issues, Program Gajdara, Publikacje zewnętrzne, reformy gospodarcze, Rosja, transformacja systemowa

Program Gajdara. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej