07 Lut 2005

Post-Communist Transition and Monetary Disintegration

Ze wstępu:

"Zmiany polityczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej i w dawnym Związku Radzieckim pod koniec lat 80. i na początku 90. XX w. spowodowały  likwidację Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i jej quasi waluty, tzw. rubla transferowego. Następnie rozpadły się  ZSRR, Jugosławia i Czechosłowacja. Nowopowstałe państwa wprowadziły swoje własne waluty, ale tylko w Czechach i na Słowacji proces rozdziału systemów pieniężnych został przeprowadzony bez większych turbulencji makroekonomicznych i bez negatywnego wpływu na wymianę handlową. Podobnie było po I Wojnie Światowej, kiedy nastąpił upadek monarchii Austro-Węgierskiej  i kiedy Czechosłowacja była jedynym krajem-sukcesorem, który uniknął hiperinflacji."

Tekst pochodzi z grudniowego wydania CESifo Forum 4/2016