Europe, innowacje, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Oparte na popycie polityki innowacji w Unii Europejskiej

  Celem publikacji "Oparte na popycie polityki innowacji w Unii Europejskiej" była próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób skłonić przedsiębiorców do wdrażania bardziej nowatorskich, nieszablonowych rozwiązań. Według autorów, odpowiedzi należy szukać w sektorze małych, jednak dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych firm, które stanowią kluczowy element popytowej strony innowacyjnych gospodarek – „gazel biznesu”. Podstawowym zadaniem ustawodawców zainteresowanych budową nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki powinno więc być identyfikowanie i wspieranie „gazel”, podstawowym zadaniem ekonomistów – analiza efektywności poszczególnych narzędzi politycznych. W świetle przeprowadzonych badań za jeden z ważniejszych tego typu instrumentów autorzy uznają tzw. venture capitalism, czyli inwestowanie na rynku kapitałowym w papiery wartościowe emitowane przez znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju niepubliczne podmioty, co pozwala to na kontrolowane kierowanie innowacyjności na stronę popytową – doświadczeni przedsiębiorcy o wysoko rozwiniętych zdolnościach przewidywania zapotrzebowania rynkowego na nowe rozwiązania angażują się w dane przedsięwzięcia jako podmiot finansujący.
 

Publikacja przygotowana została przez Camillę Jensen i Itzhaka Goldberga w ramach projektu PICK-ME: polityki wspierające tworzenie wiedzy: metody i dowody.

 

Pełen tekst publikacji dostępny jest tutaj.