Europe, kobiety, Labor market, social policy and social services, przedsiębiorczość, rynek pracy, zatrudnienie

NOWA PUBLIKACJA: “The Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?”

 
„Ekonomia współpracy” jest stosunkowo nowym zjawiskiem ekonomicznym opartym na bezpośrednim świadczeniu sobie usług przez ludzi, z ograniczeniem pośredników i za pomocą platform internetowych. Ten model biznesowy przyciąga coraz większą uwagę w Europie.
 
Statystyki pokazują, że w Polsce występuje ponadprzeciętna liczba kobiet zainteresowanych samozatrudnieniem. Ponadto, zatrudnienie kobiet w Polsce jest dość niskie w porównaniu z europejską średnią. Z tego powodu, ekonomia współpracy niesie ze sobą duży potencjał w zakresie zwiększania udziału kobiet w rynku pracy.
 
 
 
CASE prezentuje nową publikację “The Collaborative Economy in Poland and Europe: A Tool for Boosting Female Employment?”. Karolina Beaumont omawia wyzwania stojące przed ekonomią współpracy jako systemem stymulującym społeczne i ekonomiczne równouprawnienie kobiet oraz ocenia możliwości zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet w Polsce dzięki rozwojowi takiego modelu ekonomicznego.
 
Według autorki, ekonomia współpracy posiada „szczególny potencjał dla kobiet, które nie tylko napotykają na więcej przeszkód w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, ale także częściej dotknięte są bezrobociem i borykają się z trudnościami w utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W przeciwieństwie do obszarów życia zawodowego, gdzie kobiet jest wciąż niewiele, takich jak zarządy i stanowiska dyrektorskie, mają one realną szansę na rozwój w ramach ekonomii współdzielenia.”
 
Przeczytaj publikację tutaj.