corporate governance, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Institutional reforms, nadzór korporacyjny, Polska, Post-communist transition and development issues, Pozostałe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Rosja

Nadzór korporacyjny w Polsce i Rosji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy

W ramach projektu Partnerstwo dla Corporate Governance i wtórnej prywatyzacji w okresie transformacji został przeprowadzony okrągły stół, poświęcony prezentacji wyników badań nad funkcjonowaniem nadzoru korporacyjnego w Polsce i Rosji.

Posiedzenie okrągłego stołu odbyło się 12 grudnia 2003 r. w sali im. Leopolda Kronenberga w I Oddziale Banku Handlowego w Warszawie SA (ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa). Sala została użyczona przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Program okrągłego stołu

    Nadzór korporacyjny a struktura własnościowa w okresie transformacji postkomunistycznej: Polska i Rosja. Uwagi wstępne (Barbara Błaszczyk, Alexander Radygin)
    Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się (Iraj Hashi)
    Rozwój nadzoru korporacyjnego w Polsce i Rosji: podstawa prawna i wyniki pierwszej dekady (Alexander Radygin, Piotr Kozarzewski)
    Zmiany w firmach: analiza ekonometryczna (Richard Woodward, Marina Turuntseva)
    Uwagi końcowe (Barbara Błaszczyk, Iraj Hashi)

Materiały na okrągły stół

B. Błaszczyk, I. Hashi, A. Radygin, R. Woodward, Corporate Governance and Ownership Structure in the Transition: The Current State of Knowledge and Where to Go from Here

I. Hashi, The Legal Framework for Effective Corporate Governance: Comparative Analysis of Provisions in Selected Transition Economies

I. Hashi, Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się

A. Radygin, Corporate Governance Mechanisms and Outcomes: Russian Federation

P. Kozarzewski, Corporate Governance and Secondary Privatisation in Poland: Legal Framework and Changes in Ownership Structure

P. Kozarzewski, Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej

M. Turuntseva, Impact of the institutional structure of an enterprise on the efficiency of its operation: an empirical study (Russia)

M. Turuntseva, Badania empiryczne nad wpływem struktury instytucjonalnej przedsiębiorstwa na efektywność jego funkcjonowania (Rosja)

R. Woodward, P. Kozarzewski, Enterprise Performance and Ownership Changes in Polish Firms

R. Woodward, P. Kozarzewski, Efektywność gospodarcza a zmiany struktury własności w polskich przedsiębiorstwach