Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

Jaka jest specyfika crowdfundingu inwestycyjnego? Czym różni się on od starszych form finansowania? Jaki jest jego potencjał w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? Na te i inne pytania dotyczące finasowania społecznościowego projektów inwestycyjnych i rozwojowych odpowiedzieliśmy podczas 173. Seminarium mBank i CASE.
 

Obejrzyj retransmisję z seminarium

 

Finansowanie społecznościowe projektów inwestycyjnych i rozwojowych jest nową i szybko zyskującą na popularności metodą pozyskiwania kapitału, w której pozyskiwanie inwestorów odbywa się za pomocą platform crowdfundingowych. Poza szybko rosnącym znaczeniem zjawiska crowdfundingu, pretekstem do poruszenia tego tematu są także nowe przepisy na poziomie unijnym, które weszły w życie w listopadzie 2021 roku.

Pierwszą prezentację wygłosił Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), który mówił o rozwoju crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce. Rozwój ten przedstawiony został w kontekście regulacyjnym – opisane zostały pierwsze przymiarki, które w 2017 roku przybrały formę poradnika dobrych praktyk, aż do wspomnianego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, którego postanowienia weszły w życie w listopadzie 2021 r.. W prezentacji wyraźnie pokazana została wyjątkowo wysoka dynamika finansowania społecznościowego projektów inwestycyjnych i rozwojowych w Polsce w ostatnich 5 latach, która uzasadnia potrzebę wprowadzania regulacji. Marcin Czugan przedstawił także strukturę spółek, które do tej pory korzystały z emisji crowfundingowych wg ich formy prawnej oraz wg. branż, w których najczęściej korzystano z tej formy pozyskiwania kapitału. Wśród tych branż wyróżniają się branża gier komputerowych (21,8 proc. wartości) oraz konopna (16, proc. wartości), które jednocześnie wykazują wysokie poziomy realizacji celów kampanii.

Kolejny mówca, Jarosław Mizera ze StockAmbit omówił – z perspektywy emitenta – praktyczną stronę procesu finansowania społecznościowego w wydaniu crowdfundingu udziałowego. Pomimo tego, że obecnie na tę formę pozyskiwania kapitału decydowały się głównie spółki na wczesnym etapie rozwoju, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa także z niej korzystały. W zwiększeniu udziału bardziej dojrzałych i doświadczonych przedsiębiorstw powinny pomóc nowe rozwiązania prawne, które poprawiają wiarygodność całego procesu. Jarosław Mizera opisał korzyści przedsiębiorców, które wynikają z przeprowadzenia kampanii crowdfunfingowej, względem innych form pozyskiwania kapitału. Wśród korzyści tych wymieniony został brak dominującego inwestora, budowanie zaangażowanej społeczności inwestorów oraz promocja spółki. Omówił również to, na co powinni zwrócić uwagę emitenci oraz jak powinni przygotować się do publicznej oferty w kampanii crowdfundingowej.

Ostatnią prezentację przedstawił Michał Karwasiński z Kancelarii Karwasiński Szpringer i Wspólnicy, który porównał uwarunkowania prawne sprzed wprowadzenia regulacji Parlamentu Europejskiego dotych wchodzących w życie w listopadzie 2021 roku. Przedstawił także powszechne opinie na temat nowych regulacji unijnych, które według autora nie są zgodne z prawdą. Ekspert zwrócił uwagę na to, że pomimo pewnych uproszczeń w stosunku do klasycznych usług maklerskich, działalność platform crowdfundingowych w oparciu o nowe przepisy może nie być obarczona mniejszymi regulacjami – zobowiązania wobec podmiotu, który chciałby uzyskać licencje są bowiem stosunkowo wysokie. Wymagające są także procedury związane z weryfikacją inwestora i obowiązkiem informacyjnym. Według Karwasińskiego nowe regulacje będą z całą pewnością stanowić dodatkowy koszt prowadzenia działalności, ale stanowić też mogą szansę do rozwoju w obszarach rynku do tej pory niedostępnych dla platform crowdfundingowych.

Na zakończenie głos zabrał się inicjator tematu seminarium, dr Mieczysław Groszek. Zwrócił on uwagę na problemy z nazewnictwem i potencjalnym rozróżnieniem crowdfundingu inwestycyjnego o celu typowo biznesowym oraz np. crowdfundingu donacyjnego, w przypadku którego zysk nie jest na pierwszym miejscu albo jest w ogóle nieobecny. Stwierdził także, że należy ograniczać skojarzenia związane np. z działalnością charytatywną lub wsparciem opartym na sentymencie tak, aby zwiększać zaufanie do crowdfundingu inwestycyjnego. Na koniec dr Groszek zadał prezentującym po jednym pytaniu. Dotyczyły one tego, czy nowe regulacje zwiększą poczucie bezpieczeństwa inwestorów, jak wyglądać będzie kwestia wycofywania się z inwestycji, a więc jak łatwo będzie upłynnić zainwestowany kapitał oraz czy wspomniane regulacje nie doprowadzą do zbytniego upodobnienia modelu crowdfundingowego do klasycznych rozwiązań rynku kapitałowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas seminarium:

 

Michał Karwasiński - Wpływ regulacji UE na rozwój crowdfundingu

 

Pobierz

 

Jarosław Mizera - Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

 

Pobierz

 

Marcin Czugan - Rozwój crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce

 

Pobierz