Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

Zaproszenie na seminarium mBank i CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

 

Jaka jest specyfika crowdfundingu inwestycyjnego? Czym różni się on od starszych form finansowania? Jaki jest jego potencjał w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? Na te i inne pytania dotyczące finasowania społecznościowego projektów inwestycyjnych i rozwojowych odpowiemy podczas 173. Seminarium mBank i CASE, które odbędzie się online 31 marca 2022 r. w godzinach 15:00 – 16:30. Zapraszamy!

 

Finansowanie społecznościowe projektów inwestycyjnych i rozwojowych, czyli zw. crowdfunding inwestycyjny, jest młodym zjawiskiem. Pojawił się on w Stanach Zjednoczonych dopiero w 2009 roku, ale szybko zaczął zyskiwać popularność w gospodarkach rozwiniętych. W Polsce pierwszy przypadek crowdfundingu inwestycyjnego miał miejsce w 2012 roku. Crowdfunding to forma pozyskiwania kapitału z rynku (od inwestorów) na budowę i rozwój spółek (przez przedsiębiorców – emitentów). Pośrednikiem na rynku, który kojarzy popyt z podażą są wyspecjalizowane spółki (fintechy), które w tym celu tworzą tzw. platformy crowdfundingowe, na których umieszczane są oferty i na których dochodzi do transakcji.

 

Podczas seminarium porozmawiamy z naszymi gośćmi o specyfice crowdfundingu inwestycyjnego, o jego potencjale i roli w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a także o tym czym różni się on od starszych form finansowania – mówi dr Ewa Balcerowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji CASE . – Dyskutować będziemy  o tym jak się kształtuje popyt na tego typu finansowanie i jakie jest nim zainteresowanie inwestorów. Zastanowimy się również jak regulacje europejskie, które objęły ten rynek w listopadzie 2021 roku, wpłyną na przyszłość crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce.

 

Prelegentami 173. seminarium mBank i CASE będą eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w rozwijaniu tego nowego elementu rynku kapitałowego w Polsce: Marcin Czugan, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Jarosław Mizera, platforma crowdfundingowa StockAmbit oraz Michał Karwasiński, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy. Seminarium  poprowadzi dr Ewa Balcerowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji CASE. 

 

Program:

15:00-15:05 – Słowo wstępu, dr Ewa Balcerowicz (CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)

15:05-15:35 – Rozwój crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce, Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)

15:35-16:05 – Crowdfunding jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Perspektywa uczestnika rynku, Jarosław Mizera (platforma crowdfundingowa StockAmbit)

16:05-16:30 – Jaki wpływ na rozwój crowdfundingu inwestycyjnego będzie miało zastosowanie w Polsce regulacji unijnych, Michał Karwasiński (Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy)