Nauka:

od 2002 r. doktor ekonomii (Uniwersytet Warszawski)
 
Dodatkowe szkolenia:

Study Program at the Institute of Russian and East European Studies of the Glasgow University, Diplome International de Management, Commercial Institute of the Nancy II University, (1993-1994)
 

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (biegły), rosyjski (dobry)

Magdalena Kaniewska


Uczestnik projektów CASE

Specjalizacja:
integracja europejska, fundusze unijne

Doświadczenie:
Projekty CASE:

  • Ocena szacunków projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu
  • Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
  • Na ile polityka strukturalna Unii Europejskiej odpowiada potrzebom nowych krajów członkowskich? (2005)
  • Monitorowanie projektów finansowanych przez UE będące częścią Phare Access and Small Projects Facility Programs
  • Wsparcie techniczne wdrożenia Small Projects Facility 2003


Poprzednie stanowiska:
wykładowca na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE