Maciej Bukowski


Dr Maciej Bukowski

Prezes WiseEuropa - Fundacji Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Równocześnie pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS – Instytutu Badań Strukturalnych. Współautor wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.


Publikacje CASE