05 Lut 2010

Kryzys fiskalny w Europie - Strategie wyjścia

Streszczenie

Kryzys finansowy z lat 2008–2009 spowodował ostry kryzys fiskalny. Ma on, niestety, wymiar globalny. W okresie kryzysu finansowego w wielu krajach, przy bardzo głębokim spadku dochodów, który chyba aż tak bardzo nie był oczekiwany przez rządy, nastąpiła ekspansja polityki fiskalnej, szczególnie w europejskich państwach peryferyjnych (Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii) w skali nieproporcjonalnej do możliwości. Komisja Europejska, agencje ratingowe i rynek milczały. Nie ostrzegały, że sytuacja jest niebezpieczna. Spóźniona reakcja doprowadziła do kryzysu. Praprzyczyny, w pewnym sensie, można upatrywać w tym, że nie zadziałały instytucje Komisji Europejskiej. Akceptowały fakt, że duże kraje nie spełniały kryteriów określonych w pakcie stabilności i rozwoju. Im dłużej pracuję na rynku finansowym (R. Petru, BRE Bank) tym bardziej skłaniam się do tezy, że generalnie rynek jest krótko terminowy, bo działa w perspektywie kwartału, nie dostrzega długo terminowego ryzyka. Najlepszym przykładem jest reakcja rynku na ostatnie oświadczenie Fedu. Rynek się cieszy, bo Fed podjął decyzję o dodatkowym poluzowaniu polityki monetarnej.

O strategiach wyjścia z kryzysu fiskalnego w Europie dyskutowali paneliści i goście 110 seminarium z cyklu BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, we wrześniu 2010 r. Organizatorzy do wygłoszenia referatów zaprosili: Marka Allena, stałego przedstawiciela MFW na Europę Centralną i Wschodnią i Ryszarda Petru, dyrektora ds. strategii i nadzoru właścicielskiego, głównego ekonomistę BRE Banku.