Europe, koszty pracy, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, polska gospodarka, praca, rynek pracy, Studia i analizy, zatrudnienie

Koszty pracy w Polsce

Streszczenie

W opracowaniu tym podjęte zostało zagadnienie kosztów pracy w Polsce w okresie transformacji gospodarczej z punktu widzenia ich poziomu, struktury oraz dynamiki. Z powodu ograniczeń w dostępności danych statystycznych analiza została zawężona do okresu 1994 - 1996 w przypadku gospodarki ogółem oraz do okresu 1994 - 1997 w przypadku przemysłu. W związku z ograniczeniami informacyjnymi uzyskane wyniki mają charakter wstępny. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest analiza wpływu kosztów pracy na poziom zatrudnienia.