07 Lut 1999

Kiedy koniec Złotego?

Przedstawione niżej publikacje prasowe stanowią pierwszą fazę dyskusji na te tematy, ujawniając poważne różnice opinii. Jest to dość zaskakująca sytuacja, biorąc pod uwagę, że chodzi o wyjątkowo istotne aspekty procesu ocenianego przez główne siły polityczne w Polsce jako nadrzędny cel polityki gospodarczej, a proces negocjacji z Unią Europejską warunków integracji jest już poważnie zaawansowany. Mamy nadzieję, że seminarium BRE-CASE będzie ważnym krokiem w kierunku rozstrzygnięcia tych tak ważnych problemów i pobudzi dalszą publiczną dyskusję na temat celów i strategii integracji Polski z Unia Europejską.