06 Lut 2006

Jakie reformy są potrzebne Polsce?

Tematem 83 seminarium BRE–CASE była dyskusja zatytułowana „Jakie reformy są potrzebne Polsce?”, oparta na prezentacji książki „Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce. Raport syntetyczny”, opublikowanej ostatnio przez CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminariumodbyło się w Warszawie, w marcu 2006 r.